Hankkeita ja selvityksiä

Erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen ympäristöjen suunnittelutyöt, kuten asemakaavoitus, vaativat tuekseen selvityksiä. Arkkitehtitoimisto Hannu on osallistunut monenlaisiin hankkeisiin myös eri yritysten muodostamissa työryhmissä.

Esimerkkitöitä:

Huittisten terveyskeskuksen vanhan osan rakennushistoriallinen selvitys, Huittisten kaupunki, 2023

Loimaan kaupungintalon rakennushistoriallinen selvitys, Loimaan kaupunki, 2021

Lääkärien talojen rakennushistoriallinen selvitys, Huittisten kaupunki, 2020

Lauttakylän koulun rakennushistoriallinen selvitys, Huittisten kaupunki, 2015

Vammalan keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, selvitys 2004

Äetsän tyyppitalo
· rakentamisen esimerkkiohjeisto

Äetsän seudun maisemaselvityshanke

Vanhojen paikkakuntakorttien luettelo sisältää kuvia Huittisista ja Sastamalasta.
Äetsän tyyppitalon julkisivu
Arkkitehtitoimisto Hannu 2024