Palvialan alue (Karkun keskusta): rakennuskannan inventointi

Inventoitu alue on vanhaa kulttuurimaisemaa ja sisältää mm. entisen Karkun kunnan keskustan, Palvialan. Vuonna 1994 valmistuneessa selvityksessä kerrotaan alueen rakennushistorian yleispiirteet, esitellään merkittävimmät osa-alueet käyttötarkoituksineen sekä kartoitetaan kulttuurihistoriallisia kohteita. Selvitystä on käytetty apuna mm. osayleiskaavan laadinnassa.

tilaaja: Vammalan kaupunki

Arkkitehtitoimisto Hannu 2006
Palvialan kulttuurihistoriallisten alueiden ja kohteiden kartta