Hankkeita ja selvityksiä

Erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen ympäristöjen suunnittelutyöt, kuten asemakaavoitus, vaativat tuekseen selvityksiä. Arkkitehtitoimisto Hannu on osallistunut monenlaisiin hankkeisiin myös eri yritysten muodostamissa työryhmissä.

Esimerkkitöitä:

Lääkärien talojen rakennushistoriallinen selvitys, Huittisten kaupunki, 2020

Lauttakylän koulun rakennushistoriallinen selvitys, Huittisten kaupunki, 2015

Vammalan keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, selvitys 2004

Äetsän tyyppitalo
· rakentamisen esimerkkiohjeisto

Äetsän seudun maisemaselvityshanke

Vammalan ja Mouhijärven arvokkaiden kulttuurimaisemien kehittämishanke
· rakennetun ympäristön osatehtävät

Vanhojen paikkakuntakorttien luettelo sisältää kuvia Huittisista ja Sastamalasta.
Äetsän tyyppitalon julkisivu
Arkkitehtitoimisto Hannu 2020