Äetsän seudun maisemaselvityshanke

Hankkeella laadittiin Kokemäenjoen yläjuoksun valtakunnallisesti arvokkaalle suunnittelualueelle maisemanhoito-ohjelma, joka perustui hankkeen aikana tehtyihin alueen maiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön selvityksiin.

Arkkitehtitoimisto Hannu osallistui hankkeen toteutukseen yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:n kanssa, vastaten rakennetun ympäristön selvityksestä ja laatien lisäksi maisemaselvityshankkeen kohdesuunnitelmia. Hanke toteutettiin vuosien 1999-2000 aikana.

tilaaja: EU-hanke / Äetsä, Vammala, Kokemäki

Kaukolan koulu Vammala
Jalonojan kylää Kokemäki
Äetsän voimalaitos
Arkkitehtitoimisto Hannu 2006