Keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet

Selvitys sisältää Vammalan ydinkeskustan, eli vanhan kauppalan alueen. Selvityksessä määriteltiin keskustan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia, jotta ne voidaan huomioida mm. kaavoituksessa. Selvitys valmistui vuonna 2004.

tilaaja: Vammalan kaupunki.

Marttilankatua 1930-luvulla
Arkkitehtitoimisto Hannu 2006