Hankkeet, selvitykset

Esimerkkitöitä:

Ellivuoren alueen rakennuskannan inventointi, Vammalan kaupunki, 1995

Vammalan rakennuskannan inventointi: keskustan vanha pientaloalue

Palvialan alue (Karkun keskusta): rakennuskannan inventointi, Vammalan kaupunki

Äetsän tyyppitalon julkisivu
Arkkitehtitoimisto Hannu 2016